ONDERGETEKENDE GEEFT ZICH OP ALS LID VAN WATERLAND VAN FRIESLAND

Bedrijfsvermelding. Indien mogelijk in het Nederlands, Duits en Engels, of: 
maximaal 5 foto's (type jpg en/of png) die elk niet groter zijn dan 4 MB.
Bestandsnaam Omvang Status Verwijder
De contributie geldt voor één kalenderjaar. Bij intrede wordt contributie over de resterende maanden berekend. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Opzegging: dient schriftelijk plaats te vinden voor 15 december van het lopende jaar.
Met het insturen van uw aanmelding gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en privacy voorwaarden zoals aangegeven op de website van de VVV Waterland van Friesland.